Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Engelska år 3

Ilsbo skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Det engelska språket introduceras genom rim, ramsor, sånger, lekar och enklare dialoger. Vi utgår från What´s up som består av textbook och workbook samt en cd-skiva med övningsuppgifter och sånger.

Centralt innehåll

Arbetssätt

Du kommer att lära dig: Räkneorden 0-20 * Några husdjur samt några vilda djur * Några vanliga sporter * Några maträtter, frukter och godsaker * klockslag och månader * Några instrument * klassrumsord * enkla vardagsfraser.

Vi kommer att arbeta med dessa olika ämnena genom ramsor, sånger, lekar,  samtal, övningar i grupp och enskilt.

 

 

 

Kunskapskrav

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • förstå talat och skrivet språk
  • prata och delta i disskussioner
  • uttrycka dig skriftligt

Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback