Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Planering GRNENGC

Norrtälje Komvux, Norrtälje Komvux · Senast uppdaterad: 6 december 2018

English is the third largest language in the world and it is spoken by 341 million people worldwide. Therefore, take all the opportunities you have to develop your English and challenge yourself to speak English as often as you can!

 

Welcome to Basic English level C!

 

Your teachers are:

Barbro Pearson (barbro.pearson@norrtalje.se)

Maria Lodenius (maria.lodenius@norrtalje.se)

Lessons:

Tuesday at 9.00 - 12.00 and at 13.00 - 16.00  in classroom Saltkråkan.

Thursday: at 9.00 - 12.00 and at 13.00 - 16.00 in classroom Junibacken.

 


Confirm and start your studies: Studieaktivering:

http://starta.vuxenutbildning.nu/

 

The webbsite of Norrtälje Komvux:

https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/utbildning-for-vuxna/norrtalje-komvux/

 

Here you will find your syllabus for the course GRNENGC:

vuxenutbildningen/komvux-grundlaggande/laroplan-for-vux-och-kursplaner-for-komvux-grundlaggande/kursplaner-for-komvux-pa-grundlaggande-niva?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRNENGC%26tos%3Dvuxgr&sv.url=12.4fc05a3f164131a741820f6

 

Rules regarding cheating and plagiarism:

https://www.norrtalje.se/globalassets/barn--skola/utbildning-for-vuxna/norrtalje-komvux/regler-gallande-fusk-och-plagiat-20171228.pdf

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Sånger och dikter.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen
Övergripande matris i GRNENGC
Uppgifter
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Week 10

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback