Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

F - 3

Teknik

Stamgärde skola, Åre · Senast uppdaterad: 30 september 2020

I NTA-temat Testa teknik kommer du att få upptäcka och undersöka olika smarta tekniska lösningar. NTA står för Natur och teknik för alla.

1. Förväntat resultat

  • Du kan beskriva vad några föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. 

  • Du kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper. 

  • Du kan i det undersökande arbetet göra jämförelser mellan ditt egna och andras resultat. 

  • Du kan dokumentera dina undersökningar med text och bild.

  • Du kan använda din dokumentation i diskussioner och samtal.

 

Följande begrepp är viktiga att lära sig: material, konstruktion, kravspecifikation, ändamålsenligt, lodrätt, vågrätt och vinkelrätt.2. Examinationsuppgifter
Det är arbetsprocessen (det du gör under lektionerna) som ligger till grund för min bedömning.
Arbetsprocessen består både av muntliga och skriftliga delar.

3. Bedömning
I min bedömning kommer jag att titta på följande: 1) du kan beskriva vad föremålen är tillverkade av, 2) du kan sortera föremålen utifrån olika kriterier, 3) du kan göra jämförelser mellan ditt och andras resultat, 4) du kan dokumentera ditt resultat, 5) du kan använda ditt resultat i diskussioner och samtal.
4. Undervisning
Temat Testa teknik består av fem uppdrag: 1) skydda sak och person, 2) konstruera skydd, 3) sätta fast och ta loss,4) lodrätt, vågrätt och vinkelrätt samt 5) hjälpmedel.Till varje uppdrag finns olika övningar, som innehåller både en praktisk och teoretisk del. I temat används flera språkutvecklande övningar, som är viktiga för att du ska lära att förstå och använda teknikens ord och begrepp. Du kommer därför i nästan alla övningar att arbeta i par eller mindre grupper för att på det sättet träna din kommunikationsförmåga.


Läroplanskopplingar

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter