Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Återberättande text/SV åk 5

Rödabergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 januari 2019

Det finns många olika typer av texter. Denna gång fokuserar vi på återberättande text. Det kan väl inte vara så svårt att skriva en sådan? Nej, det är det inte men du behöver även här, följa en viss struktur.

Delplanering i ämnet svenska.

 

Lektionsinnehåll:

- Vi kommer under de kommande veckorna att arbeta med återberättande texter med hjälp av läromedlet "Klara svenskan". Där fokuserar kapitlet på nyhetsartikeln som texttyp.

- Vi kommer att gå igenom struktur och vad som kännetecknar en återberättande text.

- Vi kommer att träna intervjuteknik och lära oss hur vi ställer öppna frågor.

- Vi kommer att läsa, prata om, skriva återberättande texter tillsammans.

- Vi kommer att påminna oss om att inte glömma bort att vara källkritiska.

- Vi avslutar med att var och en skriver en återberättande text med rätt struktur.

 

Länkar:

Hur skriver jag en återberättande text?

Återberättande text

 

Bedömningsunderlag:

- elevens aktivitet under lektionerna,

- elevens muntliga uppgifter (diskussion),

- elevens skriftliga uppgifter (boken),

-  att skriva en återberättande text med rätt struktur.

- samt att kunna ta ut de olika delarna i en nyhetsartikel.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Återberättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback