Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Bråk

Bäckaskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 5 december 2018

I det här avsnittet ska vi arbeta med tal som är mindre än 1.

Mål med arbetet

 

Du ska:

 • kunna storleksordna bråktal
 • kunna addera bråktal med varandra, där nämnaren är lika
 • kunna växla mellan bråkform och blandad form
 • kunna räkna med del av antal

 

Begrepp

 • täljare
 • nämnare
 • halv
 • tredjedel
 • fjärdedel
 • femtedel

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att:

 • arbeta med konkret materiel för att se delar och helhet
 • diskutera hur man kan dela upp en hel i lika stora delar
 • diskutera hur man bildar bråktal
 • använda laborativt material för att dela upp bråk
 • jämföra bråk
 • arbeta med olika uppgifter på nomp
 •  

 

Visa din kunskap - bedömning

Du visar att du kan genom att vara aktiv när vi arbetar gemensamt på tavlan och/eller med konkret materiel. Du arbetar med dina arbetsuppgifter i pappersform och på din Chromebook.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Bråk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback