Skolbanken Logo
Skolbanken

Digitalt lärande - Green screen

Marbäcks förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vi undersöker, utforskar och utvecklar barnens kompetenser inom green screen.

Mål/Syfte: 

Att använda digitala verktyg i förskolan är inte bara roligt och lärorikt. Vi har också ett uppdrag utifrån läroplanen att stimulera och utmana barns intresse för teknik. Att arbeta med Green screen är ett språk som barnen behöver utveckla och lära sig förstå. Vi kopplar ständigt samman det digitala med det som intresserar barnen här och nu, så att det inte blir ett tillägg eller något utöver. Kopplar vi ihop det med det analoga och det som barnen faktiskt är nyfikna på, och utmanar vidare i det, blir det också en naturlig del i barnens lärmiljö. 

 

Uppgift/utmaning:

Nästa steg i vårt arbete med digitalitet i våra lärmiljöer är att introducera Green screen för barnen. Med hjälp av Green screen får barnen möjlighet att återbesöka tidigare platser som vi har varit på. Barnens möten med tidigare upplevelser utanför förskolans väggar är nu möjliga att återuppleva igen. Ex kan barnen genom Green screen befinna i Västerkullaskogen igen. På så sätt skapas ett genuint reflektionstillfälle där barnen faktiskt, i princip kan sitta i kojan igen fast här på förskolan.

Arbetet med Green screen kan användas för att främja lärandet i lekfulla former då barnen kan vara en astronaut i rymden eller besöka olika fantasifulla platser som till exempel miljöerna i Gruffalosagorna. Det är bara fantasin som sätter gränser. 

 

Vad och hur gjorde barnen:

Barnen valde bilder utifrån sagan och fick sedan se sig själva sitta i sagomiljöerna.

Några av barnen upplevde det som väldigt roligt medan vissa inte riktigt förstod hur de kunde befinna sig i sagokulissen.

 

V. 2 och 3.

Barnen skapade teckningar.

Utifrån teckningarna valde de vart de ville vara placerade på teckningarna.

Barnen jobbade därefter parvis i Digirummet.

Ett barn hade gjort ett flygplan, ”Ska jag sitta i flygplanet eller bredvid flygplanet”?

Barnen fick klicka ihop bilderna med teckningarna.

Lära sig grunderna i appen Green screen by Do ink.

Fick träna tekniken med ipaden, förstora och förminska - tränade finmotoriken.

 

Pedagogernas reflektion:

Spännande arbete då både pedagogernas och barnens kompetenser utmanades.

 

Barnens reflektion:

"Wow! jag sitter i gruffalons knä", "Hej räven, här är jag", "Jag vill också vara med i skogen".

Hur går vi vidare:

Barnen skapar egna teckningar som används som kulisser i vårt fortsatta arbete med green screen.

 


Läroplanskopplingar

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback