Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Debattartikel & argumenterande tal 8A

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 12 oktober 2018

Du kommer i detta arbetsområde att öva dig på att skriva en debattartikel och sedan argumentera muntligt. Du får öva på hur du bygger en debattartikel och ett argumenterande tal. Retorik betyder talekonst och är läran om hur man talar inför andra. Det handlar om att övertyga andra människor och för att göra det kan man ta till olika knep. Du kan försöka skapa förtroende hos din publik, tala till deras förnuft eller vädja till deras känslor.

Arbetssätt och undervisning


Lärarledda genomgångar och lektioner där vi arbetar med att granska debattartiklar, där du ges möjlighet att lära dig hur man bygger upp ett argumenterande tal. 

Du kommer att få granska en debattartikel och sedan lära dig  hur man skriver en egen debattartikel. Därefter kommer du att utifrån den göra ett argumenterande tal.
 
Material:
"Portal" sid. 90-104

Visa vad du lärt dig genom att:


Hålla  ett argumenterande tal 

Du väljer själv ämne utifrån de ämnen ni jobbade med i sh. Som talare  måste du själv veta vilka retoriska grepp som används och ha goda kunskaper om ditt ämne för att kunna svara på frågor.


Som åhörare ska du kommentera en eller flera argumenterande tal utifrån vilka retoriska grepp som förekommer samt kunna ställa frågor om innehållet.


Bedömning - kunskapskrav

Bedömning sker utifrån kunskapsmålen skriva och aspekten Presentera/tala: 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen
Retorik - argumenterande tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback