Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8

Läsa "Möss och människor" och skriva litteraturanalys

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Du ska läsa/lyssna och skriva en litteraturanalys av den klassiska boken "Möss och Människor". Huvuddelen i din text ska vara en analyserande del där dina tankar kring innehållet och budskapet framkommer tydligt med ett anpassat språk. Ordet analys betyder "noggrant granska och utvärdera".

 

Litteraturanalys av en skönlitterär klassiker: "Möss och Människor" av John Steinbeck

Tidsplan:
v 40-45 (höstlov v 44)
Slutinlämning i Unikum v 45
Läs arbetsbeskrivningen och se elevexemplena som finns i classroom
LITTERATURANALY:
i den ska två delar finnas med:
A.Skriv ett kortfattat författarporträtt med källhänvisning.
B. Litteraturanalys
Här ska du utförligt beskriva dina tankar kring innehållet och budskapet i boken.
Ex. Vilket tidsperspektiv har texten? Vilket berättarperspektiv har texten? Ge exempel från texten.Hur syns person- och miljöbeskrivningarna i texten? Finns de överhuvudtaget? Tar de stor plats? Vilken stämning ger beskrivningarna åt texten?Hur är språket i texten? Titta på meningslängd, ordval, synonymer, upprepningar, bildspråk, symboler. Vad ger språket för stämning till texten? Ge exempel från texten.
Vilket tema har boken?Vilket/vilka budskap har texten? Budskapet är vad du tror författaren vill säga med sig text. Ge exempel från texten. Hur har texten påverkats av författarens erfarenheter och det som hände i samhället när hen levde? Ge exempel på kännetecken från epoken och författarens erfarenheter som du kan hitta i texten.

Viktigt igenom din text att man märkar vad du anser om bokens innehåll.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Litteraturanalys
Uppgifter
Litteraturanalysen
Inlämning av analysen
Litteraturanalys

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback