Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Åk. 7 Kapitel 1 - Tal

Rättviksskolan, Rättvik · Senast uppdaterad: 12 oktober 2018

I det här kapitlet repeterar vi hur vårt talsystem är uppbyggt. Vi ska dessutom bekanta oss med några andra talsystem. Vi ska lära oss delbarhetsreglerna samt faktorisera tal. Vi ska repetera algoritmerna till de fyra räknesätten och arbeta med multiplikation och division med 10, 100 och 1000 samt avrundning och överslagsräkning i samband med problemlösning.

Kunskaper att uppnå:

Du kommer arbeta med följande moment:

 • olika talsystem
 • hur vårt talsystem är uppbyggt
 • delbarhet och faktorisering av tal
 • använda och förstå de matematiske ord som hör ihop med de fyra räknesätten
 • räkna med de fyra räknesätten
 • tal skrivna i bråkform
 • multiplikation och division med 10, 100 och 1000
 • avrundning
 • överslagsräkning

Dessutom kan du lära mer om:

 • fördjupa dig i olika talsystem
 • primtal och sammansatta tal
 • huvudräkningsstrategier
 • fördjupning i faktorisering

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

Muntliga genomgångar
Paruppgifter
Problemlösning
Individuellt arbete i matteboken
Videoklipp
Nomp
Kunskapsmatrisen


Begrepp/Matteord

tal, siffra, tiosystemet, platsvärde, addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot, delbarhet, siffersumma, primtal, sammansatta tal, multipel, primtalsfaktor, faktorträd, tallinje, decimalform, bråkform, avrundning, avrundningssiffra, närmevärde, överslagsräkning


Bedömning

 • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i par/grupp
 • Hur du arbetar med dina uppgifter, vilken kvalitet du visar i dina uträkningar och matematiska resonemang
 • Skriftligt prov

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter