Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Ekonomi

Åsaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 13 oktober 2018

I det här arbetsområdet ska du få lära dig om ekonomi och hur pengarna i samhället ingår i ett "ekonomiskt kretslopp". Du kommer att få lära dig mer om ekonomi utifrån ett större perspektiv - samhället och ur ett mindre perspektiv - individ och familjenivå. Du kommer att få lära dig om hur man kan hushålla samt prioritera med pengar. Vi kommer också att studera och jämföra hur barns ekonomiska situationer ser ut på olika ställen i världen där du kommer få reflektera kring dessa skillnader.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Med hjälp av ekonomiska begrepp ska du få en förståelse för samhällsstrukturer.

Du ska också utveckla din förståelse för dina egna och andras levnadsvillkor. 

Du ska också utveckla din förmåga att uttrycka samt värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor. 

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas

 • din förmåga att resonera om människors olika ekonomiska villkor
 • din förmåga att förstå samhällets ekonomiska kretslopp
 • din förmåga att förstå och resonera kring hur konsumtion påverkar vår miljö
 • din förmåga att använda de begrepp som är centrala för arbetsområdet
 • din förmåga att redogöra för inkomster samt utgifter för en familj

Hur

Jag bedömer din förmåga genom att:

 • jag lyssnar på dig när du samtalar och för resonemang
 • ta del av dina redovisningar samt uppgifter

 

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Enskilt och i grupp
 • Läsa texter och arbeta med frågor
 • Redovisa muntligt i mindre grupp om familjebudget
 • Läxförhör - begrepp
 • Skriftligt prov

 

Begrepp

 • Inkomst
 • Utgift
 • Skatt
 • Moms
 • Konsumtion
 • Bidrag
 • Samhällsservice
 • Arbetslös

 


Läroplanskopplingar

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback