Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7

Insändare åk 7

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 oktober 2018

Ni kommer lära er att uttrycka era åsikter i tal och skrift genom att läsa och skriva en egen insändare.

Arbetsmaterial

Jalla -raka vägen A

 

På lektionerna kommer du att:

  • läsa och skriva insändare
  • jämföra och diskutera insändare.
  • träna på att lyssna aktivt
  • ge och få respons
  • bearbeta en text
  • utvärdera en text

Bedömning

Bedömning och utvärdering sker löpande under arbetets gång. Du kommer att planera och skriva en egen insändare samt ge kamratrespons på en annan insändare. Därefter kommer du att bearbeta din egen text efter kamratrespons.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Svenska som andraspråk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback