Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3

Idrott och hälsa åk 3 18/19

Råå Södra Skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 14 oktober 2018

I ämnet idrott och hälsa kommer du att få delta i olika lekar, spel och rörelser till musik. Du kommer också att få prova på ett antal olika idrotter. Du kommer öva på att simma.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

Röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Undervisning och arbetssätt

På lektioner i idrottshallen och på skolgården kommer du att träna din rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter, både inomhus och utomhus. Du kommer att delta i danser och i rörelser som görs till musik.

Bedömning

  • Din förmåga att kombinera de motoriska grundformerna i olika aktiviteter, (Ex. att springa OCH studsa en boll).
  • Din förmåga att delta och anpassa dina rörelser så att de passar till aktiviteten, (Ex. att röra på dig så att det är möjligt att passa till dig vid lagbollspel, göra en lagom hård passning eller att ta i lagom hårt med kroppen).
  • Din förmåga att anpassa dina rörelser i danser och rörelseaktiviteter så att de passar till musikens takt och rytm.
  • Din förmåga att kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  •  

Bedömningen av din förmåga att kunna kombinera de motoriska grundformerna och kunna anpassa dina rörelser till aktiviteten sker fortlöpande under hela läsåret genom observationer.

Bedömningen av din förmåga att kunna anpassa dina rörelser till musikens takt och rytm sker genom observationer när vi arbetar med detta moment under lektionerna.Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Matriser i planeringen
Rörelse åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter