Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Bråk och procent

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 14 oktober 2018

I det här området ska vi arbeta med bråk och procent. Tal i bråkform användes långt innan man började räkna med decimaltal. Den romerska kejsaren Augustus krävde tex 1/100 i skatt när man sålde varor och 1/25 i skatt när man sålde slavar. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar och procent. Ju mer pengar man lånade, desto mer fick man betala i ränta.

I det här området kommer du att lära dig

 • om bråkform och blandad form
 • att växla mellan bråk-, decimal- och procentform
 • att jämföra och storleks ordna bråk
 • förlänga och förkorta bråk
 • addition, subtraktion och multiplikation med bråk
 • att beräkna andelen i procentform
 • förändring i procent
 • beräkna delen och det hela i procent
 • Att använda följande begrepp:

  bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, likvärdiga bråk, förlänga bråk, förkorta bråk, enklaste form, andel, delen, det hela,

  procent, procentform, decimalform 

Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar med uppgifter i boken (prio åk 7) för att träna på metoder och begrepp.

Vi har genomgångar av metoder, begrepp och hur man redovisar sina tankegångar med matematikens språk. 

Vi gör gruppövningar för att öva oss på metoder, problemlösning, begrepp, resonemang och kommunikation.

Problemlösning EPA

Du kommer få några inlämningsuppgifter (istället gör läxor) här på Unikum och vi kommer ha prov, datum bestämmer vi tillsammans.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • hantera bråkform och blandad form
 • växla mellan bråk-, decimal- och procentform
 • jämföra och storleksordna bråk
 • förlänga och förkorta bråk
 • göra beräknar med addition, subtraktion och multiplikation med bråk
 • beräkna andelen i procentform
 • beräkna förändring i procent
 • beräkna delen och det hela i procent

  

Du visar förmågorna genom att:

 • resonera under lektionerna i skrift, par, grupper samt helklass.
 • föra och följa resonemang genom att använda aktuella begrepp  
 • använda så passande (kvalitativa och effektiva) metoder som möjligt i arbetet
 • kommunicera/visa dina lösningar.
 • i problemlösning använda dig av lämpliga strategier, kommunikation, beräkningar, rimlighet

När visar du förmågorna?

 • elevbedömning själv-kamrat-lärare
 • kontinuerligt under lektioner
 • i små diagnoser, tester
 • i det prov som du gör i slutet av området

Se även matrisen nedan för mer detaljerad beskrivning av bedömningen.

Planering för området:

 

Veckoplanering

Vecka

Moment

Sidor

Att räkna

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

 

 

 

 

42

4.1 Tal i bråkform

122-128

124

125

125-126

 

 

4.2 Jämföra bråk

126-128

127

128

128

 

43

4.3 Förlänga och förkorta bråk

129-132

130-131

131-132

133

 

 

4.4 Addition och subtraktion av bråk

133-136

135

135-136

136

 

45

4.5 Multiplikation av bråk

137-140

139

139-140

140

 

 

4.6 Andelen i procentform

142-145

143-144

144-140

145

 

46

4.7 Beräkna andelen vid förändring

146-147

147

147

147

 

 

4.8 Beräkna delen med huvudräkning

148-149

149

149

149

 

47

4.9 Beräkna delen

150-153

151-152

152-153

153

 

 

4.10 Beräkna det hela

154-155

154-155

155

155

 

48

Begreppstest, Kapiteltest (E-PROV-måndag)Basläger/Hög höjd

158-165

 

 

49

Basläger/Hög höjd Prov Fredag

158-165

Träna inför provet

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Matriser i planeringen
Bråk och procent - Årskurs 7 ht-18
Uppgifter
Matematik: Repetition inför prov

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback