Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik

Grundsärskolan Västervång 5-10, Trelleborg · Senast uppdaterad: 14 oktober 2018

Vi arbetar med matematikens olika delar: Problemlösning Taluppfattning och tals användning Tid och pengar Sannolikhet, statistik Geometri Ämnesspecifika begrepp

Eleverna arbetar efter individuella mål.

Målen ses nedan i lärarens kommentar.

När ett mål är uppnått sätts nya mål. 

Uppnådda mål/ Mål eleven arbetat med markeras sedan i matrisen för årskursen.


Läroplanskopplingar

lösa matematiska problem,

använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Matriser i planeringen
A.Matematik, matris 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter