Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3

Teknik åk 3

Brunnsparksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 14 oktober 2018

Vi kommer att titta närmare på hur vanliga husgeråd, leksaker och verktyg fungerar. Vi lär oss mer om krafter och material och om hur teknik påverkar vår vardag.

Syfte

Undervisning

Eleverna kommer att

  • delta i diskussioner om olika hur verktyg, leksaker och husgeråd fungerar.
  • möta några tekniska begrepp för att utveckla sitt tekniska kunnande och medvetenhet om framförallt teknik i vardagen.
  • tillverka en sprattelgubbe

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Matriser i planeringen
Teknik åk 3 Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback