Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Sv/SvA

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 oktober 2018

Hur ger jag instruktion så andra förstår? Kan jag förhandla bra om jag kan argumentera? Svenska kluriga ord kan vara bra att kunna! Läsförståelse är viktigt!

Fram till v.44 arbetar vi med 

  • Läsförståelse
  • Argumenterande texter
  • Instruerande texter
  • studieteknik   

Hur gör vi:

  • Inlämningsuppgifter.
  • Tränar studieteknik genom att läsa faktatexter men också genom att titta på film. Vi gör tankekartor och lär oss utefter detta.
  • Svenska kluriga ord varje vecka! Vi ska kunna stava rätt men också förklara ordets betydelse.
  • Vi läser och förstår! Vi lyssnar på högläsningsbok.
  • Argumenterar!
  • Skriver instruktioner så att andra förstår vad jag menar!

      Bedömning sker fortsatt under arbetets gång. Genom formativ bedömning men också genom inlämningsuppgifter.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback