Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

Läsa nivå 1

Ljunggrenska skolan F-3, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 14 oktober 2018

Du kommer att arbeta med att lära dig läsa enkla texter och förstå det du läser.

Kort presentation av arbetsområdet

Du kommer att arbeta med att lära dig alla bokstävernas namn och ljud. Du får lära dig ordbilder och hur man ljudar ihop ljuden till bokstäver. Du kommer också att få öva på att förstå det du läser. Du kommer att arbeta med att utveckla din lästeknik så att du får bättre flyt och blir mer säker i din läsning.

Syfte och mål från Lgr -11

Konkretisering av mål - elevernas mål

När du har arbetat färdigt med arbetsområdet ska du kunna:

- Alfabetet

- koppla ljud-bokstav

- ljuda ihop ljuden till ord och enkla meningar

- läsa ordbilder tex jag, vi, sa, har, och, en osv

- läsa enkla texter inom din erfarenhetsram

- förstå det du läser

 

Undervisning - Så här kommer vi jobba

För att få möjlighet att nå ovanstående mål kommer du att:

- få lyssna på högläsning inom olika genrer och samtala om texten

- få öva på att höra bokstävernas ljud i ord bla med metoden Fonomix.

- få tillfällen att läsa skönlitteratur för dig själv eller tillsammans med en kamrat

- ha läsläxa så du får träna upp din läsförmåga och få bra flyt i läsningen.

- arbeta med LTG-metoden dvs. arbeta med gemensamt producerade texter

- arbeta i grupp med "Forma språket" på smartboarden eller själv i din bok.

- få träna på att automatisera småord, ordbilder

- få arbeta med olika läsförståelsematerial, t ex Kulvagnen, Sant eller falskt, läskort osv.

- få träna på datorn och Ipaden

- arbeta på datorn tillsammans med en kamrat enligt delar av metoden "Skriva sig till läsning"

 

Vad ska bedömas och hur?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt genom att din lärare lyssnar när du läser högt.
Bedömningen kommer att göras utifrån Bedömningsstöd och Legilexi.

Du kommer att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback