Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Fysik Ljus kap.5

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 augusti 2023

Hur fungerar det att vi kan se blixten och höra åskmullret? Varför ser vi först blixten innan vi hör åskmullret? Vad menas med akustisk och med optiskt? Akustik kallas den delen av fysiken som undersöker ljud: hur det bildas, vad som ger det dess egenskaper och hur det sprids. Optik i sin tur den del inom fysik som behandlar ljus. Ljud och ljus har en del saker gemensamt vilket du kommer att se under det här ämnesområdet. Vi passar också på att titta på hur örat och & ögat fungerar. Huvuddelen av bedömningen sker dock i ämnet fysik.

 

NO – planering År 7

 

FYSIK kap.3 Ljud och kap. 5 Ljus

 

http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/#

 

Vecka

Planering – Ög 05 ÅR 7

 

Kap. 3 Ljud

s.75-97

 

v.34

Genomgång av planering, bedömningsmatris, laborationsrapport och hur vi ska arbeta.

Introduktion: Örat – presentation

Film: Andreas Sandqvist - Hörseln. https://www.youtube.com/watch?v=R92pfcsuW5w

Begrepp och frågor – Örat

 

Kapitel 3.1 : Vad är ljud? S.76-81

Film: Youtube – Vad är ljud? https://www.youtube.com/watch?v=vQIowVg3x68

Arbete med frågor s.81

 

   

 

   

 

   

 

v. 35

Kapitel 3.2 : Toner & Musik s. 82-86

Film: Andreas Sandqvist – Ljudets egenskaper https://www.youtube.com/watch?v=m_lWNu0c0M8

Film: Andreas Sandqvist - Ljudvågor https://www.youtube.com/watch?v=uueXxV7KQk8 

Arbete med begrepp och uppgifter s.86

 

Kapitel 3.3 : Ljud - på gott & ont S.87-92

Film: Studi.se – Ljud och oljud https://www.youtube.com/watch?v=vQIowVg3x68

Arbete med begrepp och uppgifter s. 92

Laboration

 

Repetition, begrepp och uppgifter samt inlämningar som finns kvar

 

   

 

   

Kap. 5 Ljus s.131-165

 

v. 37

PROV: Kapitel 3 (s.75-97)

 

Introduktion: Ögat

Film: Studi.se – Synen https://www.youtube.com/watch?v=24B05jUyB3w

 

Kapitel 5.1 - Ljusets utbredning och reflektion s. 132-137

Film: Studi.se - Ljus och skugga https://www.youtube.com/watch?v=ekfzkuW9TC8

Film: Studi.se - Reflektion och transparens https://www.youtube.com/watch?v=Mfe_I6RDbEo

Film: Andreas Sandqvist – Ljusets egenskaper https://www.youtube.com/watch?v=Al40rOy27O0

Film: Studi.se - Konkav och konvex reflektion https://www.youtube.com/watch?v=akG8IfnRyMk

Film: Andreas Sandqvist – Ljusets reflektion https://www.youtube.com/watch?v=HC1XqP4dh_A

Arbete med begrepp och uppgifter s. 137

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Kapitel 5.2 - Ljusets brytning s.138-143

Film: Studi.se - Ljusets brytning 1 https://www.youtube.com/watch?v=h3dd7j-WrKg

Film: Studi.se - Ljusets brytning 2 https://www.youtube.com/watch?v=id1o1vZqLts

Film: Andreas Sandqvist – Ljusets brytning https://www.youtube.com/watch?v=Dh4TpPHpZdQ

Arbete med begrepp och uppgifter s. 143

Laboration och labbrapport

 

Kapitel 5.3 - Optiska instrument s. 144-148

Film: Studi.se – Linser https://www.youtube.com/watch?v=F_vBQlBX45Y

Arbete med begrepp och uppgifter s. 148

Laboration och labbrapport

 

   

 

   

 

   

39

Kapitel 5.4 - Ljus och färg s. 149-160

Film: Studi.se - Färger I https://www.youtube.com/watch?v=VJTAYRNRuno

Film: Studi.se - Färger II https://www.youtube.com/watch?v=of1cv8dKvaQ

Film: Andreas Sandqvist - Färger https://www.youtube.com/watch?v=cWbVlvH2wlU

Arbete med begrepp och uppgifter s. 160

Laboration och labbrapport

 

Kapitel 5.5 - Strålningsenergi och kemisk energi s. 161

Arbete med begrepp och uppgifter s. 161

 

Repetition begrepp och uppgifter samt inlämningar som finns kvar

PROV: Kapitel 5 (s. 131-165)

 

   

 

   

 

 

 

 

Hur kommer vi att arbeta?

 

 • Vi kommer arbeta med detta arbetsområde under vecka 34-38

 • Vi kommer att arbeta med innehållet i fysikboken (Spektrum upplaga fem) kapitel 3 - Ljud och kapitel 5 - Ljus. Vi kommer att använda oss av http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/#

 • Vi kommer att arbeta med begrepp och uppgifter.

 • Du kommer att få lära dig mycket med hjälp av demonstrationer, laborationer och vi kommer att se en del filmer. Vi kommer att göra olika undersökningar och lära oss skriva en labbrapport.

 • Vi kommer att diskutera och du ska få tillfälle att berätta vad du tycker och varför du tycker just så, öva på att vara aktiv på lektioner genom diskussioner och frågeställningar.

 • Vi kommer också gå igenom strategier för hur man beskriver och förklarar i NO- ämnet samt studieteknik.

 

 

 

 

 

NO-ämnets tre förmågor som du ska utveckla och jag bedöma:

 

       Diskutera och ta ställning - Här tränas din förmåga att skilja värderingar från
       vetenskapliga fakta och utveckla ditt kritiska tänkande kring såväl argument som
       informationskällor. 

 

       Planera och undersöka - är till stor del en laborativ förmåga. Men det finns
       också mycket att lära av hur det vetenskapliga arbetssättet utvecklats och all ny
       kunskap det medfört.

 

       Beskriva och förklara - använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva
       och förklara olika samband.

 

 

 

Dessa olika förmågor kommer vi diskutera under lektionerna.

 

Bedömning:

 

Bedömning kommer att ske löpande. Det betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan.

 

 • Du kommer att få tillfälle att diskutera och ta ställning skriftligt och muntligt.  

 • Du kommer skriftligt och muntligt beskriva och förklara kring de viktigaste begreppen.

 • Du kommer göra laborationer och kunskapstest på både kapitel 3- Ljud och

 

            kapitel 5 - Ljus.

 

 

 

 Vilket stöd finns till undervisningen?

 

 • Begreppslistor och instuderingsfrågor

 • Mallar och stöd för skrivande

 • Bilder och filmer

 • Spektrum Fysik

 • Ljudbok - https://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/

 

 

 

Du ska visa att du

 

 • känner till ljusets och ljudets egenskaper.

 • kan redogöra för vardagsfenomen kopplade till ljud och ljus.

 • kan använda fysikens och biologins begrepp, teorier och modeller inom detta arbetsområde. 

 

 

 

Kunskapsmål:

 

 

 

 Här får du lära dig om ljud:

 

 • hur ljud uppstår och breder ut sig

 • principer för hur ljud skapas i olika instrument

 • om ljudets egenskaper, till exempel skillnaden mellan starka och svaga toner samt höga         och låga toner

 • vad infraljud och ultraljud är

 • hur ljud mäts och hur ljudmiljön kan påverka hälsan

 • om historiska och nutida upptäckter och vilken betydelse de haft för att förbättra människors ljudmiljö.

 

 

 

 

 

Här får du lära dig om ljus:

 

 • vad en ljuskälla är

 • vad ljus är

 • vad en reflexion är och beskriva reflexionslagen

 • vad en brännpunkt är

 • skillnaden mellan konkav och konvex spegel

 • hur ljus bryts

 • vad totalreflexion är 

 • skillnaden mellan konkav och konvex lins

 • hur en prisma kan bilda ett spektrum av färger

 • varför exempelvis en röd tröja ser röd ut

 • vad polariserat ljus är

 • vad laserljus är

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 

Ljud:

 

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

Ljus:

 

 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Fysik Ljus kap.5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback