Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Idrott o hälsa F-klass

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.

Mål

- få positiva upplevelser av idrott/rörelse och friluftsliv

- få eleverna medvetna om betydelsen av att bygga upp en stark kropp

- bekanta sig med idrottshallen och känna till namnen på några redskap

- att lyssna, koncentrera sig och förstå instruktioner

- få tilltro till sin egen fysiska förmåga 

- få möta flera olika slags aktiviteter

- delta, samarbeta och vänta på sin tur

 

Syfte

Att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang och förstå dess betydelse.

 

Arbetsform

- träning av de grovmotoriska grundformerna i olika aktiviteter

- rörelse till musik för att utveckla takt och rytmkänslan

- utveckla öga/hand-öga/fot-koordination

- varierade redskapsstationer

- nya lekar

- enkla danser och dess regler

- utepedagogik

- orientera sig i närmiljön och rumsuppfattning

- lekar och rörelse i natur-och utemiljö

 


Läroplanskopplingar

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter