Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

F

Bild F-klass

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 oktober 2018

Barnen får möjlighet att skapa och uttrycka sig med olika material.

Mål:

Barnen ska arbeta med olika material och verktyg.

Lära sig olika tekniker.

Samtal om sitt eget och andras skapande.

Använda bild som ett dokumentationssätt.

 

 

Arbetssätt:

Vi ger barnen dagligen möjlighet att skapa i många olika sorters material.

Bildlektion i halvklass en gång i veckan.

Möjlighet att använda bild i uttrycksform i många olika sammanhang.

Vi tittar på och samtalar om olika sorters bilder.

Vi befäster kunskaper genom att använda bild som dokumentationssätt. 

Vi använder färg, form och fotografering när vi gör våra böcker i Book Creator.

 

 


Läroplanskopplingar

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback