Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Repaso de verbos gramática y actividades

Testskolan Öckerö, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 15 oktober 2018

La gramática no es dramática

 

 

Pedagogisk planering spanska åk 9

Under v. 41-45 kommer vi att repetera några av de mest väsentliga grammatiska strukturerna i spanska språket.

Arbetsområde: Repaso de verbos gramática y actividades

Syfte

Undervisningen i spanska skall utformas så att eleverna utvecklar sin förmåga att:

 

· förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

 

· formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

· använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

· anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

· reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Lärande mål/Central innehåll:

Tala, skriva och samtala produktion och interaktion.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation samt ord, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion.

Några av de grammatiska moment som behandlas i moderna språk 6-9 är:

Presens av regelbundna verb -ar, -er och –ir

Oregelbundna verb tener, hacer, ser, och  estar

”querer” och ”tener que”,

futurum med hjälpverben ”ir a”,

Adjektiv med ”ser” och adjektivkomparation.

Possessiva pronomen.

Prepositioner.

Perfekt, bl. a.

 

 

 

Arbetssätt och materiel:

 

För att befästa och bli säkrare på den spanska grammatiska strukturen lyssnar vi på genomgångar, övar både skriftligt  i arbetshäften "Repaso de verbos" och muntligt, repetera glosor via Glosor.eu och producerar ägna texter.

 

Titta på videoklipp

 

https://youtu.be/elpiHntDwgk

 

https://youtu.be/OdWnTa8gJoE

 

https://youtu.be/NTFMxfLcdKc

 

https://youtu.be/HAZg4dLkB9I

 

Redovisningsform:

Dina grammatiska färdigheter redovisar du skriftligt. Du kommer att skriva en text v. 45. Se uppgifter

 

Bedömning

En stor del av de uppgifter som ni arbetar med är övningsuppgifter som syftar till att ni ska träna på olika moment. Dessa bedöms formativt genom att läraren hjälper er vidare i utvecklingen men utan att poäng, betyg eller annan summativ bedömning görs.

Eleverna bedöms framförallt genom:

 

-läxförhör.

 

-skriftliga prov v. 45

 

-läs- och hörförståelseuppgifter.

 

-muntliga uppgifter.

 

-skriftliga uppgifter.

 

 

 

Arbetsgång

 

Semana

Gramática

Lunes

Miércoles

Jueves

41

El presente de los verbos –ar, -er e -ir

Genongång

Övningar

Escribir un texto en presente. 

 

  

 

El próximo mes va a venir un alumno nuevo a tu clase. Se llama Manuel y es  de Chile. Tu profesor quiere que le escribas una carta a Manuel en la que le hables de tí y de tu rutina semanal. Tienes que escribir en español y al menos 100 palabras.

.

Algunas ideas para tu carta:

 

★Saluda

★Preséntate:  nombre, edad, país, ciudad, aspecto físico, personalidad, intereses, asignaturas favoritas.

★Habla de tu país ciudad: el paisaje (landskap), el tiempo, la comida, etc….

★¿Cómo es tu familia?

★¿Cómo es tu casa? ¿ y tu cuarto?

★¿Qué haces durante una semana normal? Habla de tu rutina semanal.

★¿Qué haces en tu tiempo libre?

★Despídete. 

 

Kamratåterkoppling

Läxförhör

42

El futuro con ir

Genomgång

Övningar

Escribir un texto ven futuro.

Kamratåterkoppling

Läxförhör

43

El pretérito perfecto

Genomgång

Övningar

Escribir un texto en pretérito perfecto.

Kamratåterkoppling

Läxförhör

45

Repaso de los tres tiempos

Y verbos iregulares

Prepararla prueba escrita.

Prueba escrita. Mer information kommer sen.

 

 

 

 

 

Uppgiften till provet kommer sen samt matris för bedömning

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback