Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Hållbar utveckling

Lugnets skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Ett temaarbete om hållbar utveckling som utgår ifrån lokalt engagemang i närområdet men som går mot ett mer globalt ansvarstagande för vår miljö, klimat och planet.

Vad ska vi arbeta med?

Klasserna har som faddrar knutit ett varaktigt band till en utrotningshotad art, när man blir fadder för ett djur på WWF ingår ett mjukisdjur som blir något konkret att bygga undervisningen kring. Undervisningen kommer behandla hållbar utveckling, klimat, miljöpåverkan, förutsättningar i natur och miljö samt livsfrågor med betydelse för eleven samt olika levnadsvillkor på vår planet. Dessutom får klassen möjlighet att få uppdaterade rapporter månadsvis från WWF och deras olika projekt så att man kan följa projektet kontinuerligt under året. Progressionen kommer fortgå som så att inledningsvis fokuserar på vad vi kan göra på skolan, för att sedan gå över till vad vi kan göra hemma och i närområdet och slutligen vad vi kan göra för världen. Vi går från källsortering och lokalt engagemang i närområdet mot ett mer globalt ansvarstagande för vår miljö, klimat och planet. Mjukisdjuret och de regelbundna rapporterna/materialet från WWF kan fungera som en effektiv konkretion. Temaområdet kommer således behandla innehåll som Närområdet (som vi väljer att definiera både som Hammarby sjöstad  i vårat fall, men även Stockholm/Sverige i ett något bredare perspektiv)

Hur ska vi arbeta?

  • Sorteringsövningar
  • Diskussionsfrågor utifrån bildspel
  • Filmserien "De yttersta barnen" som går att finna på sli.se 
  • Enkla undersökningar på skolan och i hemmet

Vad ska du lära dig?

  • Hur olika handlingar kan påverka miljön
  • Hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar
  • Olika betalningsformer och vad några varor och tjänster kan kosta
  • Vilka material som bör källsorteras
  • Vad som händer med källsorterat material

Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Hållbar utveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback