Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Taluppfattning åk 7

Segeltorpsskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

En LPP och en planering för arbetsområdet Taluppfattning i åk 7.har delats ut till alla elever. Samma dokument finns i "classroom"

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

·      Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

·      Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

·      Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. (ur lgr 11)

 

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

  • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.  (ur lgr 11)

 

Arbetssätt:

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta med bokens 1 kapitel som bas. Vi kommer att arbeta med tals uppbyggnad och hur man kan göra för att jämföra decimaltal. Vi kommer att arbeta med begreppen som hör till de fyra räknesätten. Eleverna kommer även arbeta med att avrunda tal samt arbeta med prioriteringsreglerna som styr i vilken ordning räknesätten i ett tal ska beräknas. Under lektionerna kommer vi arbeta med genomgångar och gemensamt arbete, vi kommer även arbeta med läroboken och göra gemensamma praktiska övningar. Arbetet kommer att använda teoretiska resonemang men även ta hjälp av praktiskt material för att tydliggöra de matematiska aspekterna.

 

Bedömning:

 

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

 

  •  Eleven har bra kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i sammanhang på ett fungerande sätt.
  • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till proble­mets karaktär samt enkla matematiska modeller som kan til­lämpas i sammanhanget.
  • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett (…) sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till syfte och sammanhang. (ur lgr 11)

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik - Taluppfattning åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback