Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Filmreview Forrest Gump År 9

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 30 november 2018

You have watched the film Forrest Gump. You have also worked with how to write a filmreview. You still have the information in your classroom. Now it`s time to write your review. Remember to not write more than 600 words

Remember 

To vary your language by using different linking words (but,therefor, because, and, however, since......)

To show what you thought about the film and give examples.

To carefully read through your text a couple of times before you hand it in

 

 

Bedömning

Bedömning sker i matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Matriser i planeringen
Producera egna texter på engelska år 6-9
Skriftlig produktion i engelska
Kunskapskrav Engelska
Kunskapskrav Engelska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback