Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Musik

Svaneskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

I ämnet musik utvecklas förmågan att: - sjunga och spela olika instrument - lyssna till och prata om musik - skapa musik och kombinera musik med t.ex dans och text - använda ämnesspecifika ord

Följande arbetsområden ingår i kursen

  • Grundläggande musikteori
  • Spel och sång i halvklass med fokus på ackordspel på keyboard
  • Musikproduktion med digitala hjälpmedel
  • Musikhistoria
  • Spel och sång i mindre ensemble

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback