Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8

Ljud DF åk 8 HT-18

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Ljud

 

Kunskapsmål

Här får du lära dig: 

 • Hur ljud uppstår och breder ut sig
 • Principer för hur ljud skapas i olika musikinstrument
 • Om ljudets egenskaper, till exempel skillnaden mellan starka och svaga toner samt höga och låga toner
 • Hur ljud mäts och hur ljudmiljön kan påverka hälsan
 • Om historiska och nutida upptäckter, musikinstrument och tekniska tillämpningar 

 

 

Arbetssätt:

 

 • Lärarledda genomgångar
 • Diskussioner i mindre och större grupper
 • Själv- och kamratbedömning
 • Filmer
 • Övningsuppgifter -TDS och begrepp kap 3
 • Texter
 • Demo lab
 • Laborationer -  fokus genomförande
 • Fältstudier - bullermätning
 • Dokumentation av resultat

 

 

Bedömning

 • Sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa ( Ekolod - bullermätning- stationer)  och ett mer summativt  slutprovprov (se kunskapskraven nedan för vad som bedöms)

 

 

Övningar och innehåll:

 • Kap 3 i fysikboken sid  74-97
 • TDS och begrepp sid 81,86,92
 • Sammanfattning sid 94
 • Finalen sid 95-97
 • PPTX på klassens blogg

 

 

Begrepp:

 

 • Ljudvåg                            -Våg av tunnare och tätare luft.
 •  
 • Våglängd                         - Avståndet mellan två vågtoppar (eller vågdalar).
 •  
 • Frekvens                         - Antal svängningar per sekund.
 •  
 • Ultraljud                         - Ljudvågor med högre frekvens än 20 000 Hz.
 •  
 • Infraljud                          - Ljudvågor med lägre frekvens än 20 Hz.
 •  
 • Normalton                     -Ett ljud med frekvensen 440 Hz.
 •  
 • Hög och låg ton            - Ett ljud med hög frekvens och ett ljud med låg frekvens.
 •  
 • Stark och svag ton        - Ett ljud med hög ljudstyrka och ett ljud med låg ljudstyrka.
 •  
 • Resonans                       - När ett ljud skapar medsvängning hos exempelvis ett bord.
 •  
 • Eko                                 - Ljud som kommer tillbaka efter att ha studsat mot exempelvis en bergvägg.
 •  
 • Ekolod                           - en apparat som mäter avstånd med hjälp av ljudvågor och eko.
 •  
 • Ljudnivå                       - Ljudnivå är styrkan hos ett ljud.
 •  
 • Decibel                         - Enheten för ljudnivå.
 •  
 • Tinnitus                        - Ett besvär/sjukdom som orsakas av ljudvågor och som innebär att man hör ljud som inte finns.
 •  
 •  

Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Matriser i planeringen
Fysik år 7-9
Uppgifter
EKOLOD

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback