Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Rymden

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Vi ska tillsammans lära oss mer om jorden, solen och månens förhållande till varandra. Vilken är störst? Vilka av dessa finns det förutsättningar att bo på? Vad är en stjärna? Ser stjärnhimlen lika eller olika ut vid olika tider på året?

Mål 

Du kommer att lära dig:

  • Hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra
  • Planeter i vårt solsystem
  • Månens olika faser
  • Stjärnhimlen och stjärnbilder

Undervisning 

Undervisningen kommer att bestå av att vi läser faktatexter, både enskilt och i grupp. Vi kommer att se på film. Utifrån den information vi får kommer vi att skriva faktatexter och måla bilder. Vi kommer att göra grupparbete som redovisas muntligt.

Bedömning 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

  • Beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  • Beskriva månens olika faser. 
  • Skriva faktatext utifrån ett antal expertord. 

Detta visar du genom att:

  • Delta aktivt på lektionerna.
  • Dokumentera ditt arbete
  • Använda expert ord vid beskrivning av rymden.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Rymden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback