Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Pedagogisk planering: Slöjd Årskurs 6

Mälarhöjdens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 januari 2019

 

Ämnets syfte enligt LGR 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet):

Genom undervisningen i slöjd ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Ø  Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Ø  Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- -och miljöaspekter.

Ø  Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp och

 tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck.

 

 

     

Vad du ska göra?

 •       Utveckla kunskap om olika hantverk
 •      Utveckla förmågan att arbeta med olika uttrycksformer.
 •      Experimentera med olika material och ta dig an utmaningar på ett kreativt sätt genom slöjdprocessen
 •      Utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultatet.
 •      Utveckla kunskap om färg, form, funktion och konstruktion
 •      Utveckla förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocess, redskap och estetiska uttryck.
 •      Utveckla medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck.
 •      Utveckla förståelse för slöjd, hantverk och design från andra kulturer.

 

 

Hur du ska göra?           

Du har ditt eget individuella studiekort, där du planerar ditt arbete utifrån de förmågor du behöver utveckla vidare utifrån kunskapskraven i LGR 11 i dialog med din lärare. Du arbetar med textila och andra material och deras kombinationsmöjligheter med varandra.

 

Du dokumenterar ditt arbete och ditt lärande genom att gör en planering innan arbetet påbörjas och skriver logg efter varje lektionstillfälle om vad och hur du gjort. När arbetet är klart lämnar du in detta  tillsammans med en utvärdering  där du i ord och bild berättar om varifrån du fått din inspiration, hur du arbetat, vilka val du gjort under arbetets gång och hur detta har påverkat det färdiga resultatet. Du berättar också om vilket uttryck ditt färdiga arbete ger.  Du använder slöjdspecifika begrepp. Då har du användning av dina logganteckningar.

 

Detta bedöms:

 • Du kan i arbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på et säkert och ändamålsenligt sätt. 
 • Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och motivera dina val.
 • Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Du kan välja och formulera handlingsalternativ.
 • Du kan ge omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkar slöjdföremålets kvalitet.
 • Du kan tolka slöjdföremålets uttryck och föra resonemang om symboler, färg, form och material.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter