Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Handbok för superhjältar

Parkskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Vi arbetar med läsförståelse och värdegrund utifrån serien ''Handbok för superhjältar''. Under arbetets gång kommer vi att arbeta med värdegrundsfrågor genom aktiviteter, texter, filmer, berättelser och diskussioner. Området kommer att hjälpa eleverna att utveckla sin läsförståelse och läslust genom arbete med svåra ord, läsförståelsestrategier och att kunna göra textkopplingar.

Vi kommer att läsa högt ur serien ''handbok för superhjältar'' där vi stannar upp i läsningen för svåra ord, läsa mellan raderna, diskussioner och funderingar. Vi kommer under läsningen att tillämpa valda läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas läsförmåga och analysförmåga. 

Vi kommer i läsningen att tillämpa övningar baserade på läsförståelsefrågor utifrån det som står på raderna, mellan raderna och bortom raderna. 

Under arbetets gång kommer vi att arbeta med konkreta övningar och diskussionsfrågor som knyter an till elevernas vardag med utgångspunkt i det berättelsen tar upp; mobbning, utanförskap och kamratskap. 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback