Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Forntiden och Antiken

Gullbrandstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Från jägare och samlare till väldiga civilisationer

Från vecka 40 fram till mitten av januari läser vi historia i klass Gt05c. Vi börjar med de allra första människorna som var jägare och samlare, följt av den stora förändringen när människor började odla jorden och blev bofasta bönder (bondestenåldern). Därefter studerar vi de första städerna och flodkulturerna, särskilt i Mesoptamien och Egypten. Efter höstlovet är det sedan dags att lära sig om Antiken (grekerna och Romarriket) och vilken betydelse dessa högkulturer har haft för vår tid. De frågor vi särskilt ska försöka besvara är:

  • Var uppstod de första städerna och civilisationerna?
  • Varför just där?
  • Vilken betydelse har Antiken haft för vår tid?
  • Hur märker vi det idag?

Eleverna får redovisa sina kunskaper vid tre olika tillfällen:

Onsdag 24/10 (vecka 43): Prov på jägarstenåldern, bondestenåldern, Mesoptamien och Egypten.

Vecka 48 (preliminärt): Prov på Antikens Grekland

Vecka 3 (prelimnärt): Prov på Romarriket och om historiska källor.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i historia för arbetsområdet "Forntiden och Antiken" åk 7 Gullbrandstorpsskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback