Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska åk 6

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Vi tränar färdigheterna läsa, lyssna, tala och skriva genom att arbeta med olika texttyper samt skriv- och hörövningar. Innehållet vi arbetar med är sådant som är välbekant och av intresse för eleverna. Vi arbetar även med olika kulturinslag från engelsktalande länder.

 

Elevens ansvar och inflytande

Eleven tar ansvar för att följa med och aktivt delta i undervisningen. Eleven tar ansvar för att uppgifter och läxor blir gjorda. Eleven får själv välja redovisningssätt då så är lämpligt. Eleven har visst inflytande över vem/vilka man samarbetar med i en samtalsgrupp.

Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar med läromedlet Right On! Vi inleder varje tema med att gå igenom vilka mål som ska uppnås under temats gång. Vi lyssnar, läser och repeterar de olika texterna. Vi utvecklar ordförrådet genom att träna glosor. Vi talar och skriver för att träna oss i att kommunicera på engelska. Vi fördjupar vissa avsnitt genom att se på filmer eller besöka engelska websidor.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

förmågan att:
- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

-använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback