Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Svenska

·

Årskurs:

3

Algebra

St Mellby skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Tolka matematisk information Problemlösning Talföljder

Arbetsområde:

Du kommer att jobba med kluriga uppgifter. Du ska vara en taldetektiv. Ibland behöver du läsa och förstå vad du ska göra medan andra uppgifter bara är räkneuppgifter.

Konkreta mål:

Att kunna läsa och tolka matematisk information.

Lösa matematiska problem genom att pröva dig fram eller resonera med en kompis.

Kunna se mönster i talföljder och kunna se sammanhang och samband.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

-läsa och förstå en matematisk text

-lösa matematiska problem (vilka verktyg använder du?)

-använda likhetstecknet

-att se mönster, (t.ex. kunna använda hälften och dubbel)

Undervisning:

Du kommer att lösa problem med EPA metoden. (Enskilt, par, alla) Du får den tid du behöver för att klura ut uppgifterna. Du får använda konkret material eller ritpapper.

Tillsammans ska vi spela mattespel, titta på en film och resonera om de olika lösningar.

Du kommer att arbeta med uppgifter från Pixel 3A men du kommer också att arbeta fram egna uppgifter.

 

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Algebra med frukt
Många X
Fyrfältare och problemlösning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback