Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Alfabetet

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 januari 2019

Det här läsåret vi ska jobba med bokstäver veckodagar och månader. Arbetsområde: Alfabetet; mitt hemland, djur ,färger ,högtider nyårsdag och årstider.

 

 

Vi ska läsa och skriva bokstäver,detta gör vi genom att läsa tillsammans i form av både högläsning och tyst läsning. Vi ska prata om hemlandet, djur ,färger ,högtider och årstider.

 

Arbetsformer:

Text/övningshäfte

Digitala lektioner/ APPAR

Skriva bokstäver,sjunga,rita,måla

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter