Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik, Svenska, SO (år 1-3), Bild

·

Årskurs:

2

Tema FN

Bosgårdsskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Vi kommer att jobba med FN-tema under vecka 43. Vi kommer att fokusera på barns olika livsvillkor i olika delar av världen.

  • SO: Vi tittar på en Powerpoint om FN.
  • SO: Vi tittar på filmer om hur barn i olika länder bor. Vi diskuterar innehållet och jämför med våra egna livsvillkor.
  • SO: Poängpromenad om FN.
  • Sv: Skriv ett brev hem till familjen och berätta om landet som du besöker. (Genom film)
  • Musik: Vi tränar in sången Lika bra. Sång med dikt och tecken i refrängen.
  • Bild: Eleven gör en fredsduva med hjälp av sin egen hand och oljepastellkritor.

Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter