Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

Teknik åk 3

Högadalsskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska också ta reda på hur tekniken har förändrats. Vi ska se hur några av de enkla maskinerna fungerar. Vi ska även bygga och konstruera.

 Vad ska vi lära oss i ämnet teknik?

Beskriva och ge exempel på några enkla mekanismer exempelvis hävstången, hjulet och skruven. 

Hur några enkla mekanismer används i vardagen.

Lära oss om några vanliga tekniska lösningar där människan har härmat naturen.

Lära oss hur tekniken i vår vardag har förändrats över tid. 

Dokumentera i form av enkla skisser.

Göra egna konstruktioner där vi använder enkla mekanismer.

 
Syfte (Varför ska vi lära oss om teknik?)

För att:

 • förstå tekniska lösningar och hur de fungerar.
 • se problem och lösa dem med tekniska hjälpmedel.
 • lära oss ord och begrepp som används inom ämnet teknik.

 Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?

Din förmågan att:

 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • identifiera och analysera tekniska lösningar.
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 Arbetssätt

Vi läser i teknikboken.

Vi diskuterar teknik. 

Du får undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och hur de fungerar.

Du får göra egna konstruktioner där du tillämpar enkla mekanismer.

Du får dokumentera i form av enkla skisser och bilder.

Vi ser på film.

Elevinflytande

Du väljer vilken enkel mekanism du vill beskriva.

Du väljer vilken egen konstruktion med en enkel mekanism du vill bygga.  

Bedömning

Du kan

 • göra en enkel skiss.
 • bygga en modell med en enkel mekanism.
 • ge exempel på tekniska lösningar i din vardag.
 • du kan ge exempel på hur något tekniskt föremål har förändrats över tid. 

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback