Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

Big Bang till Istiden

Lövestad skola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Här får du lära dig om livets början på jorden. Vi börjar med den stora smällen och livets uppkomst, fortsätter sedan med dinosaurierna och lär oss sedan om den kalla perioden, istiden.

Mål

 • Stimulera nyfikenhet, intresse och engagemang för ämnet.
 • Utveckla kunskaper om livets uppkomst och människans utveckling.
 • Utveckla förmåga att granska, tolka och värdera källor.
 • utveckla kunskaper om hur man gör  och presenterar egna bilder med olika metoder, material.
 • utveckla sin kreativitet och intresse för att skapa.

Så här gör vi:

 • arbetar med faktatexter
 • ser filmer
 • gör tidslinje
 • tittar på fossiler
 • tillverkar modeller av dinosaurier, mammutar och fossiler.
 • gör egna illustrationer

Du kommer att få göra ett eget tittskåp där du redovisar från jordens uppkomst till istiden.

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att:
*delta i grupparbete, diskussioner och samtal i helklass och grupp.

Du ska:
*kunna beskriva hur jorden förändrades från Big Bang till istiden.
*kunna ge exempel på spår i naturen från den här tidsperioden.
*kunna kort beskriva djurens och människans utveckling.


Läroplanskopplingar

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback