Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Matematik med Räkne-Reza

Regnbågen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 18 februari 2019

I barnens vardag möter de matematik överallt: mönster, färger, former, antal och lägesord. Vi vill att barnen ska upptäcka matematik i många olika uttrycksformer

Mål och syfte

De yngsta barnen utforskar matematik i sin vardag varje dag. Matematik för de allra yngsta barnen i förskolan kan vara att nå upp till sin krok i hyllan eller att göra plats för en kompis i samlingen. G

Vi vill ge barnen verktyg till ett sätt att beskriva och förstå sin omvärld på genom matematiken.

Syftet med vårt matematikarbete är att väcka en nyfikenhet kring matematik. Vi vill sätta ord på vardagliga handlingar som innefattar matematik samtidigt som vi också har planerade aktiviteter tillsammans med barnen

Vi vill lägga grunden för ett matematiskt tänkande och arbetar mot dessa mål 

  • För att bygga , skapa och konsturerna med hjälp av olika tekniker/ material och redskap.
  • förstålse för rum,tid och form,och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta

 

Metod/ Genomförande

Vi arbetar med matematik både i den vardagliga verksamheten, i den fria leken samt i planerade aktiviteter. Att barnen får en känsla för färger, former, likheter/olikheter, antal, sortering och klassificering. Vi pedagoger sätter på oss våra "matematikglasögon" och ser vad det är barnen intresserar sig för, vad det är som fångar dem. Vi lyfter fram matematiska begrepp och sätter ord på det som barnen utför

Dokumentation

Barnens lärande och utveckling dokumenteras med fotografier, och dokumentationer på väggarna inne på avdelningen. Barnen kan reflektera över sina bilder som hänger i deras nivå.

I Unikum dokumenteras barnens utveckling och lärande, vi visar vårdnadshavare genom blogg- och enskild lärlogg


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter