Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenröse Smartboard musikval trafik klass Eld 18-19

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 oktober 2018

Under musikvalet tränar vi oss på att välja och vi bekantar oss med musik som handlar om "trafik och närmiljö".

Syfte och kunskapsmål

Eleven kan delta i turtagning.

Eleven förstår samband mellan bild och sång.

Eleven visar igenkännande för sångerna.

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Sångerna symboliseras av bilder.

Eleverna får turas om att välja musik som sedan spelas. Eleverna väljer genom att antingen peka på eller ta den bild som symboliserar en speciell sång.

 Vi lyssnar och kommunicerar kring innehållet i sångerna.

 

 

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

- uppmärksammar den eleven som ska välja

- visar igenkänning i sångerna

- visar att du förstår vilken sång som hör ihop med bilden.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

reflektera över samband mellan orsak och verkan,

Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.

.

Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.

Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.

Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback