Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Miljö och hållbar utveckling

Bjursåsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 17 oktober 2018

Vad händer med våra sopor när vi slänger dem? Kan man slänga alla sopor på samma ställe? Är allt vi inte vill ha längre sopor? Hur tar vi bäst hand om vår miljö och vår planet?

Syfte + centralt innehåll

Förmågor som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla samt centralt innehåll.

Så här arbetar vi


Se film och delta i diskussioner kring hållbar utveckling.
Samtala kring hur vår sophantering påverkar miljön.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att......
...i samtal och i ditt arbetshäfte visa på förståelse för vad som händer på återvinningsstationen med våra sopor.

För att visa att du kan, ska du .......
...veta hur man sorterar sopor.
...veta varför vi sorterar våra sopor.
...veta hur och till vad vi återvinner våra sopor.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback