Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Om det var krig i Norden

Vågbroskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 19 januari 2024

Arbete med läsning av skönlitteratur och boksamtal

Läsförståelse: Om det var krig i Norden av Janne Teller

  1. Introduktion av lärare (före läsning)
    - läraren läser inledningen som finns i kopieringsunderlag 4

          - fundera 10–15 minuter på frågorna:  
            Vad kan ni göra? Vad kan du göra?

          - vi lyfter fram våra svar och har en gemensam diskussion

 

  1. Individuell tyst läsning av romanen Om det var krig i Norden och svara skriftligt på frågorna som finns på teams. 
  2. Boksamtal (efter läsning)
    - boksamtal grupper
  3. Skriuppgift

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris boksamtal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback