Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Om det var krig i Norden

Vågbroskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Arbete med läsning av skönlitteratur och boksamtal

Temaarbete - Om det var krig i Norden av Janne Teller

 1. Introduktion av lärare (före läsning)
  - läraren läser inledningen som finns i kopieringsunderlag 4

          - fundera 10–15 minuter på frågorna:  
            Vad kan ni göra? Vad kan du göra?

          - vi lyfter fram våra svar och har en gemensam diskussion

 

 1. Individuell tyst läsning av romanen Om det var krig i Norden
 2. Boksamtal (efter läsning)
  - boksamtal grupper
  - vi utgår från den bifogade modellen av Aidan Chambers i boksamtalen
  - Boksamtalen ska spelas in och skickas till läraren.

 

 

Bedömning:
Du kommer att bli bedömd under boksamtalet i hur väl du kan samtala och diskutera utifrån det du har läst

 

Du kommer att bli bedömd på din bokreflektion - hur du kan skriva med sammanhang och textbindning samt hur du kan läsa skönlitteratur och tolka innehåll och budskap


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris boksamtal
Uppgifter
Boksamtal

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback