Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Antiken Grekland och Rom ht 20

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 september 2020

Antiken Grekland och Rom

Högkulturer och Antiken

En del personer tycker att hjulet är den viktigaste uppfinningen för mänskligheten medan andra hävdar att läkekonsten i Egypten var viktigare. I det här arbetsområdet lär vi oss om hur det var att leva i det antika Grekland och Rom men vi kommer också att få ta del av hur den tidsperioden har påverkat vårt sätt att leva.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

känna till hur den här tidsperioden har på verkat vårt sätt att leva. Att kunna ta till sig hur man levde på den tiden, vilka förutsättningar och möjligheter de hade.

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att jämföra Grekland och Rom med varandra. Händelser och skeenden arbetar vi med, både de som var betydelsefulla då och de som har påverkat vår tid.

Hur?

Vi läser texter om arbetsområdet och diskuterar innehållet samt tittar på utdrag ur olika filmer.

Vad är grejen med antiken? https://www.youtube.com/watch?v=h3SLIAKF_JY

studi.se historia antiken Grekland och Rom

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Matriser i planeringen
HISTORIA kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback