Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Skriva en novell - tema; dilemman - svåra val!

Adolf Fredriks musikklasser, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 december 2018

Dilemma betyder ungefär ’svår valsituation’. Att stå inför ett dilemma innebär förenklat att hur man än gör så blir det fel. I en valsituation verkar båda alternativen lika dåliga eller lika bra. Du har lovat att besöka din sjuka mormor. På väg dit sker det en olycka. Din hjälp behövs. Ska du hjälpa till eller hålla ditt löfte? Dilemmat är de olika alternativen. Vi har nu startat upp nästa moment inom skrivande i svenska - att skriva en novell.

Inledningsvis har ni fått läsa dilemmasagor, dessa har vi diskuterat för att sedan kort författa egna enkla texter innehållande olika dilemman som vi kan ställas inför. I klassen har ni fått möjlighet att samtala och fundera tillsammans över hur de val vi gör kan leda till olika lösningar med olika konsekvenser och utfall. Med stöd och inspiration utifrån dessa ska nu var och en indivisuellt skriva en novell på temat "Dilemman". 

Vad är en Novell? Enkelt sagt kan man säga att en novell är en förenklad roman. En novell består av en kort berättelse med en huvudhandling, till skillnad från en roman som är längre, mer komplicerad och har ett lägre tempo. 

En novell har oftast en huvudhandling, och berättelsen håller sig till denna handling utan några sidospår. Karaktärerna i en novell är få. Dessa två saker gör att man kan hålla novellen ganska kort.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Skriva en novell
Uppgifter
Skrivuppgift - Dilemmanovell