Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

F - 6

Demokrati

Kristinebergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

·    Baklängesplanering

 

Kunskapskrav, förmågor i samhällskunskap

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer och kan beskriva hur dessa är uppbyggda genom att föra enkla resonemang där eleven använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till beslut i elevnära frågor.

 

Kunskapskrav, förmågor i svenska

Eleven kan skriva en argumenterande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

 

Bedömning, summativ och formativ

Formativ bedömning: exitnotes – ord och begrepp (demokrati, styrelseskick)

                               EPA-samtal

                               Gruppdiskussioner utifrån given text/frågeställningar

                            

Delar av bedömningen sker löpande under lektionerna t ex ord och begrepp och diskussioner

 

Summativ:              test där elever visar att den kan de grundläggande begreppen

                            och hur man kan påverka beslut samt olika ansvarsområden i samhället

                           delta i en debatt (sv)

                                  skriva en argumenterande text (sv)

 

Undervisning utifrån centralt innehåll

Arbeta med demokratiserien ”Dröm om demokrati” UR

Diskussioner, värdera vad människor tycker om i olika samhällsfrågor

Gemensamma faktatexter och resonemang

Riksdagsmaterial: Riksdagen i samhället, Demokratin i samhället, Demokratens handbok

                               Riksdagen – en kort vägledning, Affisch: Från förslag till lag

Arbeta med ord och begrepp

Anteckna under filmvisning

 

 

 

 

 

Språkutvecklande aktiviteter

T ex. Venn-diagram, arbete med ämnesspecifika ord, klippa meningar, lucktext,

Arbeta med genren argumenterande text /analysera struktur, skriva argumenterande text tillsammans/enskilt (Skrivrummet)

 

Digitala verktyg                                              Extra anpassningar

UR Dröm om demokrati                                      Läshjälp

Webbspelet Rixdax                                             Gruppindelning

SO-rummet                                                      Redovisningsform

 

Utmaningar

Använda flera källor

                                                                     

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback