Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

5

Musik V.40-43

Spekerödskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 18 oktober 2018

Under dessa veckor lägger vi fokus på SÅNG. För att kunna sjunga behöver vi kunna andas rätt, värma upp rösten och veta vart vers, brygga, refräng mm sitter och vad som kännetecknar just dessa.

Vad ska vi lära oss?

  • Vad orden Intro, vers, brygga, refräng, stick och outro betyder och vad som kännetecknar dem i en låt.
  • Kunna sjunga med i en poplåt och kunna följa rytm o tonhöjd.
  • Använda rösten som ett uttrycksmedel.

Varför ska vi lära oss?

  • För att du ska kunna använda musikaliska begrepp i framtida diskussioner och analyser av musik.
  • Du ska kunna kontrollera din röst och anpassa efter låtens rytm och tonhöjd.
  • Kunskapskrav inför betygssättning i åk6

Hur ska vi lära oss? 

  • Genom att lyssna på en låt där eleverna placerar ut orden Intro, vers, brygga, refräng, stick och outro i rätt ordning.
  • Eleverna övar sin valda poplåt för att sedan kunna spela in och lämna in för bedömning.
  • Eleven deltar aktivt under lektionspasset.

Läroplanskopplingar

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter