Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Mandalamönster i olika konstruktioner med olika material

Marbäcks förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Mandalamönster

Mål/Syfte: 

Barnen ges möjlighet att undersöka, utforska och reflektera kring Mandala-mönster i olika utformningar.

Barnen får genom arbetet kunskaper om mönster, symmetri och algebra. 

 

Uppgift/utmaning:

Sortera och lära sig urskilja likheter och olikheter - klassificera.

Se och skapa mönster.

Se och skapa symmetri.

 

Vad och hur gjorde barnen:

Barnen introduceras för mandala-mallar.

De börjar med att reflektera kring mönstren som de upptäcker på mallarna. 

De upptäcker likheter och olikheter.

 

Pedagogernas reflektion: 

Barnen upptäcker mönstren ganska direkt.

De inspireras av varandra under arbetet och det relationella lärandet tar plats.

 

Barnens reflektion:

"Ett mönster kommer om och om igen". "Det upprepar sig".

"Man använder några färger som man målar  med igen och igen".

"Man tar kottar och ekollon som man lägger varannan gång".

"Alla hus som är likadana målar man i en färg och de andra husen som är likadana målar man i en färg".

 

Hur går vi vidare:

Vi fortsätter introducera och arbeta med mandala-mönster av olika svårighetsgrad och med olika material. Att upptäcka mönstret är en del av problemlösningen och det kan man göra på olika sätt och med stöd av olika uttrycksformer; bild, verbalt och med olika symboler.  


Läroplanskopplingar

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback