Skolbanken Logo
Skolbanken

"Vi bygger och skapar TILLSAMMANS"

Almunge förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Vi bygger och skapar TILLSAMMANS nya miljöer ute och inne med hjälp av många olika material och tekniker.

Bakgrund 

Vi ser att barnen visar ett återkommande intresse för att bygg, konstruktion och rollek i olika former.

Vi startar projektet med att samtala med barnen om att de saknar visst material och miljöer för att de tillsammans ska kunna utvecklas i sin lek och samspel.

 

Syfte

Mål

LpFö 98/16

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.

Hur

De kommer med ideer och efter detta utvecklas våra lärmiljöer och göra barnen delaktiga i förändringsarbetet. De skapar, TILLSAMMANS, de saker som de anser att de behöver och som fattas i lärmiljöerna.  

 

Vi låter barnen prova på att använda sig av så många olika sorters material och tekniker som möjligt. Vi använder oss av naturmaterial, återvinningsmaterial och material som redan finns på förskolan.

 

Utefter våra observationer och barnens intressen förändras våra miljöer eftersom.

Vårt största fokus ligger på barnens samarbete och samspel, och därför läggs stor vikt på att skapa sådant som barnen kommer att dela med sig av och använda i den vardagliga undervisningen och leken på förskolan.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback