Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Myter, legender, fabler, sagor och sägner

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Du kommer att lära dig om de olika texttyperna myter, legender, fabler, sagor och sägner. Du kommer att få öva på att läsa och sammanfatta texter samt träna dig i att skriva berättande texter enligt skrivprocessens modell. Vi kommer att träna på skrivregler och vad man ska tänka på för att skriva bra texter.

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • Läsa och analysera skönlitteratur

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

 

 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, mottagare och sammanhang
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (...)
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Några skönliterärt betydelsefulla författare (...)

 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • kunna skriva berättande text, fabel enligt genrens uppbyggnad
 • kunna skriva så att läsaren tydligt förstår innehållet
 • kunna skriva enligt de regler som finns i skriftspråket
 • kunna göra en text levande med gestaltningar och beskrivningar
 • kunna ge och ta emot respons
 • kunna bearbeta din text

Genomförande

Du kommer att få

 • lyssna på genomgångar och lära dig vad som kännetecknar de olika texttyperna myt, legend, fabel, saga och sägen.
 • öva på hur man skriver bra texter samt repetera svenska språkets skrivregler
 • skriva berättande text (fabel) efter modellen skrivprocessen
 • läsa myter och sagor och återberätta dem
 • ge respons
 • ta emot respons
 • skriva ett referat

Redovisning

 • inlämning av en egenhändigt skriven fabel
 • test
 • kamratrespons

Bedömning

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

 • din förmåga att skriva berättande text
 • din förmåga att beskriva och bygga upp en text
 • din förmåga att ge omdömen till andra och utifrån respons kunna bearbeta din text
 • din förmåga att återge fakta om de olika genrerna

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback