Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

9

åk 9: Landart

Nolhagaskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Förändra känslan av ett rum ute i naturen med hjälp av rekvisita, reklam, konstföremål skapade i 2D samt 3D.

Ämne: Bild åk 9

Arbetsområde: Landart

Arbetsbeskrivning till uppgifter finns tilldelade i elevens bild mapp på Drive.

Syfte: Genom att få kännedom om vad Landart innebär och hur man själv kan skapa ett Landart med hjälp av olika metoder och tekniker och material.

Centralt innehåll: 

Bildframställning

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Rättigheter och skyldigheter,etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder 

Redskap för bildframställning

 • Former,färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Material och verktyg för två-och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet,etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Samtida konst- och dokumentärfilmer samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Arbetsområde:

För att få inspiration till att skapa ditt egna Landart kommer vi tillsammans att besöka närmiljön och se på Landartprojekt av kända och mindre kända konstnärer. 

 Du kommer få söka på nätet efter olika Landart och bekanta dig med vad det är.

Du skapar rekvisita till ett Landart  som placeras utomhus.

Alla redovisar genom att filma eller ta kort på sitt Landart och presentera det i sin bildmapp på Drive. 

Konkreta mål:

Du ska kunna skapa en struktur ,projektplanering över vad  du ska göra under projektets tid.

En karta i fågelperspektiv ska göras för att visa vart platsen för ditt Landartprojekt ligger.

Du ska kunna uppvisa ett exempel av Landart via en skiss/tekning inför din lärare.

Du ska vara med i diskussion som handlar om Landart tillsammans med dina klasskamrater i liten grupp.

Du ska veta efter projektets gång vad Landart är

Du ska våga testa nya material

Undervisning:

Läraren visar på exempel på Landart genom att besöka en plats utomhus där Landart tillämpats.

Läraren kommer låta varje elev söka kunskap om Landart via internet.

Läraren är med och handleder under projektets gång och ställer frågor på val av metod, teknik och material.

Läraren samlar gruppen varje lektionsstart för att lyssna på de tankar och diskussion som förs inom gruppen. En ny samtalsledare i gruppen utses vid varje tillfälle.

Vi kommer använda tekniker och material från åk 7 och åk 8 och visa på hur man kan utveckla dem och använda nya material för att förstärka ett uttryck, förstärka en känsla.

Vi kommer att diskutera skillnaden i olika Landart projekt och kopplingen till världen runtom kring oss, etik, moral,propaganda, påverkan av miljö och välbefinnande.

Uppgifter:

Vad du enskilt ska göra/lämna in till läraren är:

 • Du ska skapa en karta över vart du skulle placera ut ditt Landart i Alingsås. Kartan målas/tecknas i ett fågelperspektiv.
 • Du ska göra en egen ide till ett Landart skissad på ett papper med färgpennor.
 • Du ska presentera och diskutera ditt förslag inför en liten grupp elever i klassen.
 • Du ska själv skapa ett Landart.

Bedömning:

 • Jag kommer se om du gjort klart alla delmoment i Landartprojektet.
 • Om du använder dig av rätt perspektiv när du gör din karta.
 • Om du kan beskriva din ide i bild men även beskriva den muntligt inför andra.
 • Hur väl du använder dig av olika tekniker och material för bildframställning.
 • Att du arbetar digitalt och lägger upp ditt projekt i din bildmapp på Drive.
 • Att du är delaktig i arbetsprocessen i ditt skapande genom att föra loggbok.
 • Att du är aktiv i samtalet under redovisningen och för fram dina åsikter och tankar om ditt Landartprojekt. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter