Skolbanken Logo
Skolbanken

Få- Estetisk verksamhet/ verkstad åk 7-9 lå 19/20

Fågelskolans Särskola (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 september 2019

Du ska få uttrycka din kreativa förmåga genom att skapa på olika sätt

Syfte

Vi arbetar med att öka den skapande förmågan i verkstaden genom att arbeta med olika material samt olika tekniker, där vi arbetar med passande redskap och verktyg. I verkstaden försöker vi att ha elevernas fantasi, intresse eller idéer som grund till det praktiska arbetet. I och med att vi hela tiden arbetar med olika tekniker och material så använder vi många olika begrepp som tillhör lslöjden. Vi kommer även att arbeta en del med klassens tema.

Centralt innehåll

Du ska vara delaktig och aktiv i slöjdandets alla olika processer. Du ska välja material och färg. Vi kommer att träna och repetera olika moment. Du kommer träna på att lära dig hantera symaskin. Du får fotografera ditt arbete och göra en enkel utvärdering.

Kunskapsmål

    • Du ska vara delaktig och aktiv i att välja och använda material, verktyg och redskap.
    • Du ska kunna lyssna på instruktioner.
    • Du ska kunna hantera enkla redskap och verktyg på ett säkert sätt.
    • Du ska förstå vissa ord och begrepp som hör till slöjden.
    • Du ska vara aktiv på lektionen.

 

 

 

Arbetssätt

Målen enligt ovan ska du uppnå genom att vi praktiskt arbetar med slöjd. Vi kommer att träna och repetera olika moment. Du kommer att få utveckla din skapande förmåga genom att prova på och lära dig att arbeta i olika material och tekniker.
Du kommer att få skapa slöjdföremål med olika verktyg och kombinera olika material. Vi kommer att arbeta en del med klassens tema.


Bedömning

 
Kommer att bedömma din förmåga att på olika sätt och i olika material skapa slöjdföremål.
Kommer att bedömma din förmåga arbeta med olika redskap och verktyg.

Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.

Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.

Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.

Några slöjdmaterials ursprung och användning.

Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.

Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback