Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Kartan

Ångelstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi kommer att arbeta med kartan så att eleverna känner till ock kan använda olika typer av kartor.

Eleverna komma att arbeta med följande:

- Känna till att det finns olika typer av kartor

- Förstå relationen verklighet till karta

- Lära sig använda karttecken för att kunna hämta information om platser och lägen

- Förstå hur kartans skala fungerar

- Kunna använda en kartbok

- Kunna olika geografiska begrepp

 

Bedömning kommer ske via:

- Olika typer av uppgifter

- Diskussioner

- Skriftligt prov


Läroplanskopplingar

kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen,

förmåga att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera omvärlden med hjälp av geografins metoder och verktyg.

Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska förhållanden, mönster och processer. Eleven för enkla resonemang om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen. Eleven visar även grundläggande kunskaper om namn och lägen på platser och regioner i Sverige, Europa och världen.

Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och förklara förhållanden på olika platser och i olika regioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback